perforaculum


perforaculum
perforāculum, ī, n. (perforo) = τέρετρον, der Bohrer, Gloss. II, 146, 10. – Arnob. 6, 14 jetzt furfuraculis.

Ausführliches Lateinisch-deutsches Handwörterbuch von Karl Ernst Georges. 2002.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • PERFORACULUM — τρύπανον Graecis, a perforare, τρυπᾷν, proprie de gemmis. Solinus c. 52. Quartus, (loquitur de variis adamantum speciebus) in metallis ferrariis legitur, pondere coeteros antecedens, non tamen et potestate: Nam et bi. et qui in cupro… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • FORAMEN — in Ostiis Veterum duplex fuit. Alterum, per quod immissa ab his, qui foris erant, clave, adducebatur ac reducebatur aliquod ferratum veruculum seu pessulum, quo ostium intus retinebatur vinctum et posti iunctum, ut hodieque fit. Alterum, et… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • FURFUR — an ex Graeco βόρβορος, an ex Lat. far, per repetitionem? Varr. Pascuntur farre et furfuribus hordeaceis. Etiam in hominum cibo, sed infimae conditionis, uti dicemus, ubi de Fossoribus. Vide quoqueve supra in voce Cantabrum, nec non ubi de Pane ac …   Hofmann J. Lexicon universale

  • LINEA — I. LINEA in Circo, apud Ovid. idem, quod apud Tertullian. Limes est, vide supra. Nempe olim in Circo spectabant in tabulatis stantes, quae furcis sustinebantur, Dion. Halic. l. 3. Primus Tarquinius καθέδρας ὑποςτέγους in circuitu Circi ponendas… …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.